rock-festivalsNär det gäller rockfestivaler finns de på många platser i Sverige, och de kommer också att finnas på många flera platser utomlands. Detta är något som ger upphov till frågan om de rockfestivaler som hålls i Sverige håller internationell standard eller om det kommer att vara bättre att åka utomlands för att få den bästa upplevelsen. Hur det är med detta är svårt att säga. Alla de rockfestivaler som anordnas i Sverige håller en hög standard. Nu är det också så att många av dessa är små och lokala och då måste de även jämföras med den del av sådana festivaler som finns utomlands.

Nu är det ofta så när en jämförelse av de små festivalerna ska göras, att det vara svårt att ha kännedomen om var du hittar likvärdiga i andra länder. Därför är det nästan alltid bara de stora rockfestivalerna det handlar om när det gäller att besöka en sådan i ett annat land. Då det gäller dessa stora rockfestivaler, finns det på vissa platser i världen allt från karnevaler, rockfestivaler och andra aktiviteter som inte heller går att jämföra med de svenska. Här handlar det om att det finns mycket mera människor i dessa länder och därför blir dessa aktiviteter mycket större.

Egentligen kommer det heller inte att finnas någon bra anledning till varför det skulle vara nödvändigt med en jämförelse, utan här handlar det helt enkelt bara om att ha roligt och få lyssna på den musik du tycker om spelade av dina favoritartister. När du tänker på det sättet förstår du genast att det inte spelar någon roll var i världen du befinner dig, bara du får höra dina favoriter spela den musik som du lärt dig att tycka om. Därför blir det inte möjligt att göra en jämförelse av festivaler utomlands och i Sverige.